Dětská porta

Soutěžní řád oblastního kola

www.detskaporta.cz

 1. Název projektu a jeho charakteristika
  1. Název soutěže:
   Dětská Porta
  2. Charakteristika projektu:
   Soutěžní přehlídka interpretační a autorské tvorby jednotlivců i skupin orientovaných na folk, country a příbuzné žánry ve věkových kategoriích do 20 let probíhající na celém území ČR. Soutěž je postupová a účastníci oblastních kol mohou postoupit na základě dosažených výsledků do republikového finále (dále jen RF).
  3. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:
   Vyhlašovatelem soutěže je zapsaný spolek PIONÝR, organizátorem soutěže a zároveň i pořadatelem republikového finále (RF) je PIONÝR, z. s.
   Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Lubomír Stráník, Český Jiřetín 36, 436 01 Český Jiřetín, 733 192 970, lubastr@gmail.com
 2. Cíl konání soutěže
  1. Cílem soutěže DĚTSKÁ PORTA je vytvoření podmínek pro rozvoj hudebního zaměření dětí a mládeže s možným postupem do závěrečného finále na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování sebevědomí, technické a společenské úrovně začínajících hudebníků, jejich představování veřejnosti.
 3. Oblastní kolo
  1. Pořadatel oblastního kola:
   Pořadatel oblastního kola: Pionýr,z.s. – Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Lubomír Stráník, Český Jiřetín 36, 436 01 Český Jiřetín, 733 192 970, lubastr@gmail.com
  2. Termín pořádání oblastního kola:
   Termín pořádání oblastního kola Dětské Porty v sobotu 27. 4.2019 v areálu horské chaty Barbora v Českém Jiřetíně 61 od 10.00
 4. Přihlášky a průběh soutěže
  1. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška zaslaná, nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 25. dubna 2019.
  2. Hudební nástroje a ozvučení:
   Soutěžící interpreti používají vlastní hudební nástroje, pořadatel zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy. Half playback či playback není přípustný.
  3. Každý soutěžící má vymezen blok max. pro 3 skladby v celkovém interpretačním čase 12 minut.
 5. Soutěžní kategorie
  1. Interpretační část soutěže, věkové kategorie:
   Jednotlivci a dua
   JA 2009 a mladší
   JB 2005-2008
   JC 2000-2004
   JP* 2004 a mladší s doprovodem

   *JP – kategorie je určena pro děti, které zpívají za instrumentálního doprovodu dospělé osoby

   Tria a hudební skupiny
   SA 2009 a mladší
   SB 2005-2008
   SC 2000-2004
   SP* skupina dětí narozených 2004 a mladších s pedagogickým doprovodem (viz bod 5.3.)
   T zpívající oddíl – děti narozené 2004 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  2. Zařazení do kategorie určuje rok narození nejstaršího člena formace. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.
  3. SP – skupina dětí s pedagogickým doprovodem může mít v seskupení dvě dospělé osoby bez věkového omezení, které doprovází instrumentálně.
 6. Autorská část soutěže
  1. Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže vlastní skladby. Jejich název a jméno autora musí být uvedeny v přihlášce. Texty skladeb se připojují k přihlášce. Skladby musí být odehrány v rámci soutěžního vystoupení.
 7. Pořadatelé oblastních kol si mohou pro svou vlastní organizaci soutěžní pravidla upravit, při vysílání hudebníků do republikového finále se však řídí výhradně kritérii uvedenými v tomto soutěžním řádu.
 8. Postup do republikového finále
  1. Porota oblastního kola může doporučit postup do RF úspěšným soutěžícím bez početního omezení.
  2. Pořadatel oblastního kola zašle e-mailem pořadateli RF výsledkovou listinu s úplnými kontaktními adresami, e-maily a telefony do čtrnácti dnů po skončení soutěže. Na jejím základě jsou postupující kontaktováni pro republikové finále
  3. Vítězství v autorské části soutěže oblastního kola umožňuje automatickou možnost postupu do RF.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.