Tanec

Soutěžní řád oblastního kola

 1. Název projektu a jeho charakteristika
  1. Název soutěže:
   Tanec
  2. Charakteristika projektu:
   Tanec je otevřená taneční soutěž pro všechny kolektivy ČR. Porota při vystoupení hodnotí vhodnost výběru hudby, choreografii, techniku, výraz – tanečnost, oblečení – vhodnost, účelnost a celkový dojem.
  3. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:
   Vyhlašovatelem soutěže je zapsaný spolek PIONÝR. Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
 2. Cíl konání soutěže
  1. Cílem soutěže je vytváření podmínek pro vzájemné porovnání umělecké úrovně tanečníků z řad dětí a mládeže, a to i na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování jejich sebevědomí, technické a společenské úrovně, představování veřejnosti.
 3. Obecná pravidla soutěže
  1. Obecná pravidla
   1. jeden tanečník smí v průběhu soutěže vystupovat pouze pod jedním tanečním kolektivem
   2. nejdéle 7 dní před datem soutěže obdrží vedoucí tanečních kolektivů doplňující informace (rozpis prostorových zkoušek, časový harmonogram, obsazenost disciplín, …)
   3. v případě naplnění maximální kapacity si pořadatel vyhrazuje právo vyhlášení „stop stavu“ pro příjem přihlášek
  2. Disciplíny
   1. Hobby – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením
    1. Formace společenských tanců
    2. Formace klasických tanců, Country tance
    3. Disco, Show Dance, Orientální tance
    4. Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
    5. Mažoretky, trampolínky, pompony
   2. Registrovaní – taneční skupina je registrována v taneční organizaci, asociaci či zájmovém sdružení
    1. Formace společenských tanců
    2. Formace klasických tanců, Country tance
    3. Disco, Show Dance, Orientální tance
    4. Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
    5. Mažoretky, trampolínky, pompony
  3. Věkové kategorie
   1. Děti I ¬ (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2012 a výše
   2. Dětí II ¬ (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2008 a výše
   3. Junioři ¬ (do 15 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2004 a výše
   4. Hlavní ¬ (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou tanečníci ročník narození 2003 a níže
  4. Doplňky choreografií
   1. rekvizity či kulisy jsou v disciplínách povoleny
   2. rekvizitou či kulisou rozumíme předmět, který je položen na taneční ploše či s ním je v průběhu choreografie manipulováno; tyto předměty mohou být užity k dotvoření atmosféry či dokreslení děje apod.
   3. rekvizity nebo kulisy, které jsou tanečníkům či jejích okolí nebezpečné, nejsou povoleny
   4. rekvizity či kulisy si taneční klub na taneční plochu při příchodu i odchodu dopravuje sám
   5. rekvizity a kulisy nesmí znečistit, poničit či jinak znehodnotit taneční plochu
  5. Hudba
   1. hudební nahrávka musí být kvalitní, dodána pouze na nepoškozeném CD nebo flashdisku
   2. každý zástupce tanečního kolektivu musí při prostorové zkoušce u zvukaře upozornit na skutečnost, zda tanečníci nastupují již s hudbou či má-li být hudba puštěna až po nástupu tanečníků na taneční plochu
  6. Taneční plocha
   1. prostor, na kterém se bude tančit, bude mít rozměry 12×15 m
   2. podklad na taneční ploše jsou parkety
   3. taneční plocha bude označena
  7. Diskvalifikace
   1. v případě porušení některého z pravidel soutěže může porotce podat návrh na diskvalifikaci
   2. případnou diskvalifikaci řeší všichni porotci po odtančení všech subjektů v dané disciplíně
   3. porota si můze ke konzultaci vyžádat choreografa vystoupení (pop. vedoucího tanečního kolektivu) stejně tak jako může jeho účast při konzultaci odmítnout
   4. proti rozhodnutí poroty ve věci diskvalifikace se nelze odvolat
 4. Soutěžní pravidla disciplín
  1. Formace společenských tanců
   1. počet tanečníků ¬ min. 4, max. 30
   2. délka vystoupení ¬ min. 2:00 min., max. 5:00 min.
   3. rekvizity a kulisy jsou povoleny
   4. akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
   5. hudba ¬ vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
   6. tanec ¬ tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl společenských tanců (Standardní, Latinskoamerické, Historické tance, Národně společenské,…)
   7. v choreografii můze být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
   8. sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat, choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců
  2. Formace klasických tanců, country tance
   1. počet tanečníků ¬ min. 4, max. 30
   2. délka vystoupení ¬ min. 2:00 min., max. 5:00 min.
   3. rekvizity a kulisy jsou povoleny
   4. akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
   5. hudba ¬ vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
   6. tanec ¬ tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl klasických tanců (Jazz dance, Balet, Modern, …)
   7. v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
   8. sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců
  3. Disco/Show dance, orientální tance
   1. počet tanečníků 2 až 30
   2. délka vystoupení 2:00 až 5:00 min
   3. hudba ¬ vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
   4. tanec ¬ kolektiv můze předvést jakýkoliv taneční styl v rámci kategorie (např. Disco dance, Disco Freestyle, Show dance atd.) či styl příbuzný
   5. v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
   6. rekvizity a kulisy jsou povoleny
   7. akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
  4. Hip hop dance/Street dance/Break dance
   1. počet tanečníků ¬ min. 4, max. 30
   2. délka vystoupení ¬ min. 2:00 min., max. 5:00 min.
   3. rekvizity jsou povoleny
   4. kulisy nejsou povoleny
   5. akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
   6. hudba ¬ vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
   7. tanec ¬ tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí hiphopové nebo street dance kultury (R´n´b´, Break dance, Electric boogie, Krump, New style, House Dance, Lockin´, Popin´ street jazz, atd.)
   8. v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
   9. sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat, choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců
  5. Mažoretky
   1. počet tanečníků ¬ min. 4, max. 30
   2. délka vystoupení ¬ min. 2:00 min., max. 5:00 min.
   3. rekvizity jsou povoleny
   4. kulisy nejsou povoleny
   5. akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
   6. hudba ¬ vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
   7. tanec ¬ tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí mažoretkové kultury.
   8. v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
   9. sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat, choreografie by měla vycházet ze souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců
  6. Průběh soutěže
   1. Kategorie
    1. Kategorie HOBBY a REGISTROVANÍ budou hodnoceny odděleně

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.