Výtvarná a rukodělná činnost

Soutěžní řád oblastního kola

 1. Název a charakteristika projektu
  1. Název soutěže:
   Pionýrský Sedmikvítek – výtvarná a rukodělná činnost
  2. Charakteristika projektu:
   Pionýrský Sedmikvítek – výtvarná a rukodělná činnost je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce z ČR ve věku do 18 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 2. Vyhlašovatel soutěže, organizátor a pořadatel
  1. Vyhlašovatel soutěže:
   Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  2. Organizátor a pořadatel oblastního kola:
   Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
 3. !! DO SOUTĚŽE ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2019 !!
 4. !! Jednotné téma aktuálního ročníku je PIONÝRSKÁ CHEMIE !!
 5. Soutěžní obory
  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů
  2. rukodělná činnost z různých materiálů – šperky, hračky, doplňky oblečení, modely…
  3. keramika
 6. Věkové kategorie
  1. ročníky 2013 a mladší
  2. ročníky 2011 – 2012
  3. ročníky 2008 – 2010
  4. ročníky 2004 – 2007
  5. ročníky 2001 – 2003
  6. ročníky 1993 – 2000
 7. Vysílající organizace
  1. !! Důležité !!: Vzhledem ke dřívějším nesrovnalostem se zařazením prací dětí k vysílajícím organizacím si dovolujeme tyto věci podrobněji upřesnit.
   Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v roce 2019 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2019 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2019 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název MŠ, ZŠ, oddílu nebo PS jako vysílající organizace.
 8. Přihláška
  1. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu.
  2. Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.
   Označení prací: Práce prosím označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm.
   Na jmenovku je nutno uvést:

   • Jméno a příjmení soutěžícího
   • Soutěžní kategorii (A – F)
   • Vysílající organizaci
   • Název díla

   Jmenovku umístěte následovně:

   • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
   • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

   !! Velikost 4×4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou pak opět zveřejněny návštěvníkům !!

  3. !! Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže !!
 9. Forma účasti
  1. Zasilatelská
  2. Účast na slavnostním vyhlášení 19.10.2019
 10. Soutěžní práce budou vyhodnoceny odbornou porotou a vítězové budou oceněni diplomem a věcnou cenou. Vítězné práce budou přeposlány na republikové finále. Neoceněné práce budou předány po skončení slavnostního vyhlášení 19.10.2019 nebo zaslány poštou po skončení výstavy.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.