Literární část

Soutěžní řád oblastního kola

 1. Název a charakteristika projektu
  1. Název soutěže:
   Pionýrský Sedmikvítek – literární část
  2. Charakteristika projektu:
   Pionýrský Sedmikvítek – literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce z ČR ve věku do 18 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 2. Vyhlašovatel soutěže, organizátor a pořadatel
  1. Vyhlašovatel soutěže:
   Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  2. Organizátor a pořadatel oblastního kola:
   Organizátorem a pořadatelem oblastního kola: Pionýr,z.s. – Ústecká krajská organizace Pionýra, korespondenční adresa: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 777 063 604 Rudolf Zeus, 606 234 887 Markéta Svobodová), email: sedmikvítek.ukop@centrum.cz, rudolfzeus@seznam.cz
 3. Cíl soutěže
  1. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. !! Jednotné téma aktuálního ročníku je PIONÝRSKÁ CHEMIE !!
 5. Rozpis soutěžních kategorií
  • próza – povídka/příběh, pohádka, kniha/soubor povídek (pohádek), jiné prozaické formy
  • poezie – neomezené
  • komiks – minimálně tři malované obrázky s textem
  • oddílový/školní časopis – hodnotit se bude počet vlastních příspěvků v časopise, počet převzatých příspěvků a grafická úprava časopisu
 6. Věkové kategorie
  1. ročník 2013 a mladší
  2. ročníky 2011–2012
  3. ročníky 2008–2010
  4. ročníky 2004–2007
  5. ročníky 2001–2003
  6. ročníky 1993-2000
 7. Práce musí být zasílány společně s řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou do soutěže ve stanoveném termínu. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit 1 práci do každé kategorie. Práce se zpět nevracejí.
 8. Přihlášením do soutěže dává autor souhlas s uveřejněním jeho příspěvků ve vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném bulletinu a na webových stránkách Pionýra. Ocenění účastníci budou vyzváni k dodání díla v elektronické podobě.
 9. Oblastního kola soutěže se lze zúčastnit korespondenčně, nebo s účastí na slavnostním vyhlášení – vybranou možnost zaškrtněte v přihlášce. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19.10.2019
 10. Práce zaslané v termínu po uzávěrce nebudou do soutěže zařazeny.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tento soutěžní řád. Pořadatel má právo některou z cen neudělit.
 12. Soutěžní práce budou vyhodnoceny odbornou porotou a vítězové budou oceněni diplomem a věcnou cenou. Vítězné práce budou přeposlány na republikové finále.

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci ke stažení, nebo jednoduše klikněte zde.